اخبار سال 1400

کارشناسان کلینیک برند در خدمت واحدهای صنعتی

اشتراک گذاری

کلینیک برند استان خراسان رضوی آمادگی دارند تا در صورت بروز هر گونه ابهام، سوال و ... در خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه ارزیابی برندهای برتر از سوی واحدهای تولیدی  صنعتی استان، جلسات توجیهی اختصاصی برگزار نماید