اخبار سال 1396

حضور نماینده اتاق اصناف مشهد در دبیرخانه پنجمین همایش برندینگ

دوشنبه ، 26 تير 1396

اشتراک گذاری

صبح امروز (96/04/25) جلسه ای با حضور نماینده اتاق اصناف مشهد در محل دبیرخانه دایمی همایش برندینگ برگزار شد؛

نحوه تکمیل و ارسال پرسشنامه بخش اصناف و همکاری فی ما بین، موضوع مورد بحث این جلسه بود.

برگزاری یک جلسه توجیهی تکمیل پرسشنامه برای بخش اصناف در محل اتاق اصناف مشهد از دیگر مصوبات این جلسه بود

اخبار سال 1396