اخبار سال 1399

ماندگاری برندها در گرو حرکت آن ها به تناسب اقتضائات زمانه است

اشتراک گذاری

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درهشتمین مراسم سالانه تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی:
▪️▪️با توجه به موانع و چالش های موجود، امروز به نظر می رسد که بیش از برندسازی، شاهد برندکُشی هستیم. چه بسا برندهای موفقی بوده اند که در برهه‌ای جایگاه خوبی در عرصه اقتصاد و تولید داشتند اما امروز دیگر اثر و نشانی از آن ها نمی بینیم و این روند ما را نگران می کند.

▪️▪️باید اذعان کنیم که در قبال برندهای موفقی که در گذشته وجود داشتند همچون آزمایش، ارج و... نمونه های موفقی خلق نکرده ایم و حتی ظرفیت آن ها را نیز از دست داده ایم. باید بررسی شود که چرا این نام‌های بزرگ دیگر فعال نیستند؟

▪️▪️در حوزه برندینگ مهم ترین مسئله یافتن «رمز ماندگاری برند» است و متاسفانه کمتر به این مقوله توجه می شود و زمینه ها، الزامات و اقتضائات این ماندگاری مدنظر مدیران بخش خصوصی و متولیان اجرایی قرار می گیرد.

▪️▪️آنچه برندی را ماندگار می کند، نحوه حرکت آن با زمانه است؛ اینکه آیا برند از تغییر و تحولات علمی روز در طول زمان بهره می گیرد یا خیر