اخبار سال 1400

حذف قاچاق با توسعه برندسازی و تو سعه کیفی

اشتراک گذاری

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز به عنوان یکی از سخنرانان این همایش پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوع برند و برندسازی گفت: تنها راه حذف قاچاق، توسعه تولیدات باکیفیت و رقابتی و توجه ویژه به بحث برندینگ است.

 

رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اظهار کرد: لازم است واحد درسی ویژه برندسازی و یا کرسی هایی در دانشگاه ها در این خصوص ایجاد شود و برند و برندسازی تبدیل به یک جایگاه علمی گردد. و آن را به شکل علمی و آکادمیک توسعه دهیم.

محمدحسین روشنک با بیان اینکه برندها سرمایه های کشور هستند، افزود: به جز کالاها، افراد موثر و تاریخ ساز در حوزه تولید نیز برند محسوب می شوند و باید این سرمایه ها را حفظ کرد تا به فراموشی سپرده نشوند.

وی توسعه برند را مقدمه حذف قاچاق در کشور دانست و گفت: در صورتی که برندهای خوب در رسته های مختلف تولیدی توسعه می یافت، هیچگاه قاچاق کالا اتفاق نمی افتاد؛ تنها راه حذف قاچاق، توسعه تولیدات باکیفیت و رقابتی و برند است.

روشنک افزود: تولیدکنندگان داخلی با افزایش کیفیت تولید خود و برندسازی گسترده، می توانند به خوبی با کالاهای خارجی در کشورمان رقابت کنند.

روشنک، ترویج "تولید بدون کارخانه"، تبلیغ برندها از طریق صدا و سیما، سرمایه گذاری دولت روی تبلیغات برای برندهای برتر و حمایت از آنها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: نخستین پروانه تولید بدون کارخانه کشور در خراسان رضوی برای یک واحد تولیدی صادر شده که امید است این فرهنگ در عرصه تولید کشور توسعه یابد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اهمیت ترویج تولید بدون کارخانه و نقش این موضوع در برندسازی، خاطر نشان کرد: نخستین پروانه تولید بدون کارخانه کشور در خراسان رضوی برای یک واحد تولیدی صادر شده و امیدواریم این فرهنگ در عرصه تولید کشور توسعه یابد.