اخبار سال 1401

بانک ها برندها را به عنوان وثیقه بپذیرند

اشتراک گذاری

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: برندها یک شخصیت حقوقی دارای ارزش مادی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی هستند که ظرفیت وثیقه قرار گرفتن را دارند.

محمد حسین روشنک افزود: این موضوع در توسعه برندها و ارزش گذاری آنها تاثیر خوبی دارد و بخشی از مشکلات صنایع را برطرف خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از برند و بنگاههای موفق در دیگر صنایع موضوع حائز اهمیتی است که سبب رشد صنعت می شود، از این رو صدور پروانه تاسیس تولید بدون کارخانه باید مورد توجه قرار گیرد.

روشنک رقابت را شاکله اصلی ارتقای کیفیت محصولات دانست و عنوان کرد: تا زمانی که رقابت وجود نداشته باشد، برندی شکل نخواهد گرفت و اگر برندی شکل نگیرد، کالای باکیفیت نیز نخواهیم داشت.

وی گفت: محصولات ایرانی توان رقابت با نمونه های خارجی را دارند و اگر امکان صادرات برای آنها فراهم شود بدون شک با بسیاری از کشورهای منطقه قابلیت رقابت دارند.

روشنک با بیان اینکه مدیریت صحیح برندها مهمترین معیار برای ماندگاری و پایداری آنهاست، اظهار داشت: مدیریت موثر با تکیه بر خلاقیت و نوآوری می‌تواند بر مشکلات و دغدغه های خارجی و داخی غلبه کند و با تغییر شرایط سخت، ماندگاری خویش را تضمین کند.