اخبار سال 1401

نقش کارکنان در مانایی و توسعه برند

اشتراک گذاری

نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان در بخشی دیگر از این همایش به اهمیت سرمایه‌های انسانی و ضرورت توجه به کارکنان در یک سازمان پرداخت و گفت: کارکنان مهم‌ترین اثر را در حفظ و حمایت یک برند دارند؛ لذا در انتخاب، حفظ و ارتقای شغلی کارکنان باید دقت عمل بالایی از سوی مدیران صورت بگیرد چرا که رتباط اولیه مشتری با کارکنان است و نارضایتی سرمایه‌های انسانی باعث نارضایتی مشتری خواهد شد. 

احمداثنی عشری به سیر تحول مدیران سازمانی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پرداخت و گفت:  امروزه ما در استخدام افراد با نسل جوان دهه هشتادی‌ها که به نسلz معروفند مواجهیم که ذائقه و سلیقه‌های خاصی دارد و مثل نسل‌های قبلی صرفا به دنبال کار نیستند و می‌خواهند کنار انجام وظایف شغلی، برای تفریح و زندگی شخصی خود هم وقت بگذارند، از این رو مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها بسیار حساس و مهم است.