اخبار سال 1401

سیستم های برندسازی و ماندگاری

اشتراک گذاری

در بخش پایانی همایش برندینگ نیز فرزاد مقدم، دکترای کسب و کار به تاریخچه و ویژگی‌ برندهای تجاری دنیا اشاره کرد و گفت: راز ماندگاری برندها در دنیا، سیستم سازی است تا بعد از گذشت سال‌ها از عمر برند و رفت و آمد نسل‌های مختلف, به آن خللی وارد نشود.

مقدم با بیان این نکته که سن برندها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است افزود: در دسته‌های مختلف برندها، میانگین سنی آنها نشان دهنده پایداری آن است که در برخی موارد، عمر آنها به بیش از ۱۰۰سال می‌رسد درحالیکه ایران با قبرستان برندها مواجه است و عمر برندهایی که سن آنها به ۱۰۰سال برسد انگشت شمار است.