اخبار سال 1402

شروع به کار دبیرخانه یازدهمین همایش برندینگ

اشتراک گذاری

اولین نشست هماهنگی تیم آنالیز و اتاق فکر دبیرخانه همایش برندینگ استان با محوریت برگزاری یازدهمین دوره انتخاب برندهای برتر استان خراسان رضوی، همزمان با یازدهمین همایش برندینگ


 در این جلسه که با حضور دبیر اجرایی انجمن برگزار شد، در خصوص رویکرد همایش، سخنرانان و تاریخ برگزاری تبادل نظر گردید.