اخبار سال 1402

اولین گام برای انتخاب برندهای برتر سال 1402

اشتراک گذاری


برگزاری اولین جلسه توجیهی آشنایی با معیارهای ارزیابی و نحوه تکمیل  پرسشنامه «یازدهمین مراسم انتخاب برند برتر استانی همزمان با یازدهمین همایش برندینگ» با حضور نمایندگان واحدهای صنعتی استان در محل دبیرخانه انجمن مدیران صنایع خراسان


شایان ذکر است مراسم معرفی برندهای برتر و یازدهمین همایش برندینگ استان در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.