اخبار سال 1396

حضور نماینده اتاق اصناف مشهد در دبیرخانه پنجمین همایش برندینگ

اشتراک گذاری

صبح امروز (96/04/25) جلسه ای با حضور نماینده اتاق اصناف مشهد در محل دبیرخانه دایمی همایش برندینگ برگزار شد؛

نحوه تکمیل و ارسال پرسشنامه بخش اصناف و همکاری فی ما بین، موضوع مورد بحث این جلسه بود.

برگزاری یک جلسه توجیهی تکمیل پرسشنامه برای بخش اصناف در محل اتاق اصناف مشهد از دیگر مصوبات این جلسه بود