اخبار سال 1397

برپایی غرفه ششمین همایش برندینگ در محل بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

اشتراک گذاری

پس از برگزاری موفق 5 دوره همایش برندینگ آیین معارفه و تجلیل از برندهای برتر استان خراسان رضوی، امسال نیز به همت دبیرخانه دایمی همایش، ششمین دوره همایش برندینگ با رویکرد "حمایت از برندهای ملی"، با حضور اساتید برجسته حوزه برندسازی کشور، در تاریخ 24 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
در همین راستا انجمن مدیران صنایع خراسان جهت پاسخگویی به کارآفرینان و صنعتگران متقاضی حضور در این رویداد بزرگ، اقدام به برپایی غرفه نمایشگاهی این مهم در محل برگزاری روز ملی صنعت و معدن کرده است.