اخبار سال 1398

برگزاری دوره آموزشی نحوه تکمیل پرسشنامه و تدوین مستندات حضور در فرآیند انتخاب برند برتر استان

اشتراک گذاری

دبیرخانه دائمی همایش برندینگ در آستانه برگزاری هفتیمن سال همایش برندینگ و فرایند انتخاب برندهای برتر بر اساس معیارهای 55 گانه ؛ دوره جامع آموزش جهت تکمیل پرسشنامه و تدوین مستندات مورد نیاز را حول محورهای ذیل طراحی و امروز اولین جلسه دوره مذکور با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار گردید.

1- بعد رفتاری برند ( فصل پیش برندینگ ) سازمان

2- بعد رفتاری برند (فصل پیش برندینگ) شامل همکاران ؛ مشتریان؛ رقبا ؛ محیط بازار؛ خلاقیت

3- بعد رفتاری برند (فصل آفرینش برند) شامل هویت استراتژیک ؛ هویت مفهومی ؛ هویت کلامی ؛ هویت بصری؛ هویت حسی و هویت مجازی برند

4- بعد رفتاری برند (فصل ارتباطات برند) شامل استراتژی خلاق ؛ پیام آفرینی ؛ مدیریت و برنامه ریزی رسانه ای و ابزاری

5- بعد رفتاری برند (فصل پسا برندینگ) شامل اجرا ؛ پایش ؛ ارزیابی و نظارت

6- بعد اقتصادی برند شامل اعتبار و قدرت برند و پشتوانه اقتصادی برند

7- بعد حقوقی برند