اخبار سال 1394

راه اندازی رسانه های اجتماعی سومین همایش برندینگ

اشتراک گذاری

به منظور توسعه و سهولت برقراری ارتباط با مخاطبان و همچنین آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به سومین همایش برندینگ، تحت عنوان «برندینگ، با رویکرد رفتار مصرف کننده» رسانه های اجتماعی این رویداد ملی با نظر به تصمیم دبیرخانه دائمی همایش راه اندازی گردید.

علاقمندان می توانند از طریق لینک های ذیل، دنبال کننده ی همایش باشند:

 

Facebook

Twitter
Instagram

Google Plus