صفحات داخلی

تماس با ما

اشتراک گذاری

نشانی دبیرخانه همایش: مشهد، بلوار شهید منتظری ( بلوار تلویزیون )
نبش منتظری ۷ ، مجتمع ساپکو و سازندگان ، طبقه ۲
شماره تماس : 14 - 38444211 - 051
شماره نمابر : 38444217 - 051
سامانه پیامکی : 30008800331000

Captcha
کد امنیتی