اخبار سال 99

شمارش معکوس جهت معرفی برندهای برتر سال 1399 بر اساس عملکرد سال 1398

اشتراک گذاری

برگزاری جلسات کمیته علمی هشتمین همایش برندینگ و آغاز فرایند بررسی و آنالیز پرسشنامه های ارسالی از سوی واحدهای صنعتی تولیدی استان جهت حضور در فرایند انتخاب برند برتر سال