اخبار سال 1399

دغدغه تحقق طرح «تولید بدون کارخانه» در استان

اشتراک گذاری

محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در هشتمین مراسم سالانه معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی:
▪️▪️ در تمامی محافل اقتصادی استان تولید بدون کارخانه را مطرح کرده و حتی در این باب مصوبات خوبی نیز داشتیم اما متاسفانه ظرفیت مذکور تا به امروز رنگ اجرا به خود نگرفته است.

▪️▪️تولید بدون کارخانه را در واقع باید تولید خلاقیت توام با تلاش تلقی کرد. در این نوع تولید، فردی از امکانات موجود در کشور استفاده می کند و به تولید محصول مورد نظرش می پردازد و نهایتا سرمایه حوزه تجارت وارد عرصه تولید می شود.