اخبار سال 1399

ضرورت زمینه سازی برای ماندگاری برندها

اشتراک گذاری

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در هشتمین مراسم سالانه معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی:
▪️▪️ وقتی یک واحد تولیدی در اصطلاح «برند» می شود، ویژگی هایی را کسب می کند و محصولاتش حائز مولفه های خاصی می شود که در شرکت های دیگر و محصولات مشابه وجود ندارد و همین امر برای آن برتری ایجاد می کند.

▪️▪️ برند شدن کار چندان آسانی نیست و گمان می کنم با شرایط حال حاضر در اوضاع و احوال تولید کشور و نیز وضعیت فعلی جامعه، تمام واحدهایی که توانسته اند به نوعی سرپا بایستند از گذر بحران ها دوام بیاورند و اشتغال خود را حفظ نمایند، به نوعی برند هستند. اما فراموش نکنیم که برای برند ماندن نیاز به شرایطی داریم که اگر مهیا نشود، تبعا زیرساخت های تولیدی و ظرفیت های سرمایه گذاری ما در این برندها از دست می روند