اخبار سال 1399

همه ما در قبال شرایط اقتصادی کنونی مسئولیت داریم

اشتراک گذاری

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی در هشتمین مراسم سالانه معرفی و تجلیل از برندهای برتر استان:
▪️▪️همه ما در قبال شرایط اقتصادی کنونی مسئولیم و هر کسی در جایگاه خود باید به منظور عبور از مشکلات، نقش و اثر خود را ایفا کند. در این راستا بخش خصوصی و به ویژه اتاق های بازرگانی باید مسیر مطالبه‌گری به ویژه در موضوع بهبود شاخص‌های کسب و کار را مجدانه پیگیری کنند.

▪️▪️از مجموع یازده شاخص موثر در سهولت فضای کسب و کار، تنها شاخص تجارت فرامرزی را می توان مستقیما متاثر از تحریم ها تلقی کرد اما اگر وضعیت کشورمان در دیگر شاخص ها نظیر صدور مجوزها، پرداخت مالیات، ورشکستگی و... مطلوب نیست؛ دیگر نمی توان تحریم ها را دخیل دانست. به همین منظور، بخص خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی باید مطالبه گری جدی داشته باشد.

▪️▪️اگر روزی روند برنامه ریزی از رده های پایین به سمت بالا تعریف و محقق شود؛ امور مختلف نیز سامان می گیرند. به هر رو هر کدام از ما باید در جایگاه خود، نقش و اثرمان را ایفا و محقق کنیم