اخبار سال 1397

با حضور اعضای اتحادیه های اتاق اصناف مشهد برگزار شد

اشتراک گذاری

جلسه آشنایی با نحوه تکمیل پرسشنامه ششمین دوره انتخاب برند برتر استان همزمان با ششمین دوره همایش برندینگ و تشریح معیارهای ارزیابی برند در حوزه اصناف