اخبار سال 1398

توانمند سازی برندها و رونق اقتصادی

اشتراک گذاری

برگزاری جلسه تیم آنالیز و اتاق فکر دبیرخانه همایش برندینگ استان با محوریت برگزاری هفتمین دوره انتخاب برندها برتر استان خراسان رضوی