اخبار سال 1398

با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، تشکل های صنعتی، بازرگانی و اقتصادی استان در محل دبیرخانه همایش برندینگ برگزار شد.

اشتراک گذاری

اولین نشست هماهنگی و هم اندیشی پیرامون برگزاری هر چه شایسته تر هفتمین همایش برندینگ با رویکرد توانمند سازی برندها و رونق اقتصادی همزمان با هفتمین دوره معرفی و تجلیل از برندهای برتر استان با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، اتاق بازرگانی و دیگر تشکل های بخش خصوصی استان برگزار شد.

در این نشست هر یک از افراد نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه ارزیابی واحدهای صنعتی تولیدی، اطلاع رسانی و مسائل پیرامون برگزاری هفتمین همایش برندینگ بیان نمودند.